Όλο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Σκεφτόμουνα τι θα γινότανε σήμερα, ήθελα τόσο πολύ να τον ξαναδώ, σήμερα θα φευγαμε και ίσως δεν θα είχα ποτέ ξανά την ευκαιρία...

Συνέχεια ΑνάγνωσηςΕρωτας Ειναι Θαρρώ